Nes health

NES PROVISION SCAN

NES ProVision – in 15 seconden 156 metingen!


NES ProVision is één van de eerste computer hard- en software systemen, welke een complete energetiche scan van je lichaam maakt zonder dat dit belastend is voor de gezondheid. Het is een systeem dat uitgebreid vaststelt waar het lichaamsveld blokkeert en waar het informatie en energie verliest. Zo wordt een compleet inzicht verkregen van zowel de geestelijke als de lichamelijke gesteldheid van dat moment. Door deze gegevens te analyseren kunnen we een gerichte effectieve behandelmethode toepassen.


De NES ProVision scan is te vergelijken met het zoeken naar de zwakste schakel in een ketting: NES Health toont de zwakste schakels in het lichaamsveld (Human Body Field). Door de zwakke schakel daarna te versterken, wordt de gehele ketting sterker. Door het versterken van het HBF wordt het zelfherstellend vermogen geoptimaliseerd en is het lichaam beter in staat zichzelf te genezen.


De balans wordt hersteld door het innemen van infoceuticals. . De Infoceuticals van NES Health zijn  natuurlijke remedies, die met energie en informatie zijn “ingeprint”. Bovendien stimuleren ze het zelfherstellend vermogen van het lichaam, zodat dit beter met stressfactoren om kan gaan.

De druppels dienen maar eenmaal per dag in een glas water te worden ingenomen.


De NES health scan geeft aan welke infoceuticals je op dit moment nodig hebt. Na 2 tot 4 weken wordt op basis van de resultaten van een nieuwe scan de voorgeschreven inname aangepast.

Tijdens het programma merk je dat de infoceuticals je lichamelijke herstelproces verbeteren, en een positief effect hebben op onderliggende fysieke en/of emotionele problemen. De meeste mensen ervaren een verandering en vooruitgang in welzijn en vitaliteit. Sommigen melden dat ze meer dromen, een sterker gevoel krijgen en meer persoonlijk inzicht hebben. Incidenteel kunnen tijdelijke, milde bijwerkingen ontstaan. Dit is normaal en een teken dat het Human Body Field werkt.

 

Aan de hand van de scan kan ook de Mihealth ingezet worden voor eerste "boost" naar een betere gezondheid.  NES miHealth kan direct tijdens een NES Health scan worden gebruikt en worden ingesteld op de frequentie die de NES Health scan in haar metingen aangeeft. Het gecertificeerd apparaat gebruikt subtiele elektromagnetische velden en bio-elektrostimulatie om het lichaam van informatie te voorzien. Informatie die nodig is om het naar zijn natuurlijke staat van welzijn terug te laten keren – de staat van waaruit herstel begint.

Met NES versterkt het lichaam door stukje voor stukje verstoringen op te ruimen, waardoor uiteindelijk het lichaam in balans komt en klachten verdwijnen.


NES Health methode is niet gebaseerd op symptoombestrijding. Het is een holistische methode, gericht op het harmoniseren van het lichaamsveld, met als gevolg de bevordering van de gezondheid.

Een gemiddeld NES behandeltraject bestaat tussen de 3-6 behandelingen.


Copyright © All Rights Reserved