Werkwijze

WERKWIJZE

 

Wanneer u bij mij een afspraak gemaakt heeft, ontvangt u via de mail een intakevragenlijst.

Deze intake vragenlijst dient u van te voren in te vullen.

Bij het eerste bezoek bij mij in de praktijk, vindt een intake gesprek plaats

waarbij we uw ingevulde vragenlijst doornemen en bespreken.

Tijdens dit gesprek bespreken we uw:

Klacht(en), ziektegeschiedenis,

voeding- en leefgewoonten, energieniveau,

psychosociale en emotionele problematiek.

 

Daarna kan ik aan de hand van de gegevens samen met u ervoor kiezen om ook een

NES HEALTH SCAN te maken om verder inzicht krijgen. Ook kunnen we er voor

kiezen om gelijk te starten met een Total freedom techniques of Emotional freedom technique sessie.

U kan van te voren ook aangeven welke behandeling u voorkeur heeft.

Aan de hand van deze bevindingen wordt samen met u een behandelplan opgesteld en een eventuele vervolgafspraak gemaakt. Zo nodig wordt u terug verwezen dan wel door verwezen naar arts/therapeut.

 

Voor consulten van EFT en TFT is vervolg online consult ook een mogelijkheid

 

Copyright © All Rights Reserved